Düzenleme Kurulu

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü)

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Cafer TURGUT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ
(Bursa Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Serdal ÖĞÜT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KONGRE SEKRETERLERİ

Dr. Melis Yalçın

Araş. Gör. Burcu Deniz GÜNEŞ

Araş. Gör. Şenay Çatak

Araş. Gör. Ayçil Özturan ŞİRİN

Zir. Müh. (MSc) Fadime Civlez

Zir. Müh. (MSc) Özlem Yetiş

Batuhan YILMAM (Lisans Öğrenci İşleri)

HUKUK DANIŞMANI

Av. Çağlar SELÇUK (Aydın Barosu)
(GSM 0506 9196291)

Online Bildiri Gönder

Tam metinler .DOC ve .DOCX formatında yüklenmelidir.