TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Kongreye bildiri olarak kabul edilen ve tam metin yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel kurallara uyulmalıdır. Araştırma makaleleri; Türkçe ve İngilizce Özet (Abstract), Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Kaynaklar bölümünden oluşmalıdır. Derleme makaleler ise; Türkçe ve İngilizce özet, Giriş, Gelişme, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümü; ele alınan konunun çerçevesi çizilmeli, konunun önemi ve […]