22 Mayıs 2021 Cumartesi – Bilimsel Program / Scientific Programme

Bilimsel Program / Scientific Programme

Erişim Linki: meet.google.com/syx-nwne-bed

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Miletos Salonu      17. Oturum 
Session Chair:  Murat ARI
TimeIDAuthorsTitle
10:00-10:109Tuğba CEBECİ, Dilek KESKİNMicrobiological Quality Of Ground Beef Samples Consumed In Giresun Butchers
10:10-10:2010Tuğba CEBECİ, Dilek KESKİNAntimicrobial Activity Of Different Solvent Extracts And Essential Oil Of Laurencia Obtusa From The Coast Of Black Sea In Turkey
10:20-10:3011Meltem Aşan-Özüsağlam, Fatma Hilal Demir, Gülden Koç, Songül TacerDetermination Of Antimicrobial Activity Of Menengiç Fruit Extracts Against Pseudomonas Aeruginosa Atcc 27853 And Salmonella Enteritidis Rskk 171
10:30-10:4016Meltem Aşan-Özüsağlam, Gülden Koç, Fatma Hilal DemirInvestigation Of The Antibacterial And Antifungal Activity Of Jujube Fruit Extracts Obtained By Hot Extraction Method
10:40-10:5020Meltem Aşan-Özüsağlam, Songül Tacer, Ali Sağlam, Fatma Hilal Demir, Gülden KoçDetermination Of The Usage Potential Of Ayvalık Yağlık Variety Olive Fruit And Leaf Extracts in Food Industry
10:50-11:0029Begüm TERZİ AKSOY, Alaa KAMO, Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLUİşlenmiş Gıda Örneklerinde Uygulanan DNA İzolasyon Yöntemleri
11:00-11:1036Merve ÖZCAN, Selda BULCASüt Ve Süt Ürünlerine Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulaması Ve Bunların Ürünlerin Özellikleri Üzerine Etkileri
11:10-11:2046Merve MUTİ İSTEK, Selda BULCAGıda Kontaminantlarının Analizine Yönelik Elektrokimyasal Biyosensör Uygulamaları
11:20-11:3048Ruziye KARAMAN,Muharrem KAYA, Cengiz TÜRKAYLeblebilik Nohut Populasyonları Ve Tescilli Çeşitlerin Tane Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
11:30-11:40244Damla SERT, Ebru ŞENELSüt Teknolojisinde Ultrasound Uygulamaları

Erişim Linki: meet.google.com/syx-nwne-bed

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Miletos Salonu    18. Oturum 
Session Chair:  Ali Göncü
TimeIDAuthorsTitle
12:30-12:40132Yasemin KUZUMOĞLU, Ali GÖNCÜ, İlyas ÇELİKPatates Ve Leblebi Unlarının Glutensiz Tulumba Tatlısı Üretiminde Kullanım İmkanlarının Araştırılması
12:40-12:50248Aysun CEBECİ AYDINTicari Probiyotik Organizmaların Caco-2 Hücre Hattına Tutunma Yeteneklerinin Belirlenmesi
12:50-13:0077Ahmet Murat Günal, Aylin Seylam Küşümler, Bekir Kürşat AydınGenetiği Değiştirilmiş Organizmalar Ve Geleceğe Umutlu Bir Yaklaşım
13:00-13:10133Yasemin KUZUMOĞLU, Ali GÖNCÜCovıd-19 Pandemisinde Gıda Güvenliği Açısından Fırınlarda Alınması Gereken Önlemler
13:10-13:20150Emine YASSIBAŞ, Feray Gençer BİNGÖLYetişkin Bireylerin Ekmek Tüketimlerinin Ve Diyette Ekmeğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
13:20-13:30179Aslı Akyol GÜRSES, Utku Oğan AKYILDIZEpilepsy And Psychosis
13:30-13:40193Esra Erkoç ATAOĞLU, Aslı Akyol GÜRSESDepression in Caregivers Of Dementia Patients
13:40-13:50251Aysun CEBECİ AYDINNutrition and Health
13:50-14:00   

Erişim Linki: meet.google.com/syx-nwne-bed

Sunularınızı göndereceğiniz e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Miletos Salonu     19. Oturum     
Session Chair:  Ayçıl Özturan ŞİRİN
TimeIDAuthorsTitle
15:00-15:10290Muhammet Fatih TORU, Salih SARICAOĞLU, Ergin KARİPTAŞİdrar Kültüründen İzole Edilen S. Aureus’Ların Antibiyotik Dirençliliğinin Ve Bazı Aktinobakteri Türlerinin S. Aureus Suşları Üzerinde Antimikrobiyal Etkinliğinin
15:10-15:20289Muhammet Fatih TORU, Salih SARICAOĞLU, Ergin KARİPTAŞİnsan Patojeni Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Dirençliliğinin Ve Bazı Actinobacteria Üyelerinin Bu Suşlar Üzerinde Antimikrobiyal Etkinliğinin Belirlenmesi
15:20-15:3051Ceyda DADALI,Yeşim ELMACIGlütensiz Tarhana Üretimi
15:30-15:4053Seda ALTUNTAŞ, Mihriban KORUKLUOĞLUAntifungal Activity Of The Sage Essential Oil (Salvia Officinalis L.) And Thujone
15:40-15:5054Evrim SÖNMEZThe Effect Of Some Plant Extracts On The Mortality Rate Of Callosobruchus Maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) And The Number Of Egg
15:50-16:0055Seda ALTUNTAŞ, Mihriban KORUKLUOĞLUEffect Of Solvent, Concentration And Extraction Method On Total Phenolic Content Of Quince (Cydonia Oblonga Mill.) Parts
16:00-16:1058Alper Kürşat DEMİRKAYA, Nurşah GÜLÖKSÜZ ŞAHİNGıdaya Özgü Ige Konsantrasyonu İle Gıda Alerjisi Korelasyonu
16:10-16:2061Hacer ASLAN CANBERİ, Pınar ŞANLIBABAMolecular Identıfication Methods Of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Food
16:20-16:3068Nilüfer Sena AYDOĞDU, Tuğba KÖK TAŞBurrata Peyniri İle İlgili Araştırmalar Ve Üretimde Probiyotik Bakteri Kullanımı
16:30-16:40196Begüm TERZİ AKSOY, Alaa KAMO,Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLUBazı İşlenmiş Gıda Örneklerinde Mısır Ve Soya İçeriğinin PCR İle Taranması

Erişim Linki: meet.google.com/igx-szue-kup

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Tralles Salonu      21. Oturum 
Session Chair:  Burak Can DEPBOYLU
TimeIDAuthorsTitle
10:00-10:10109Meshude AKBULUT SÖYLEMEZMolecularly Imprinted Polymers Based On Magnetic Nanoparticles For The Removal Of Phthalates From Environmental Water Sources
10:10-10:20110 Hatice Ezgi BAYDAL KÜÇÜKÖZDEMİR, Ayşe Demet KARAMANTürkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’Nde Çocukluk Çağı Obezitesi
10:20-10:30112Büşra YAZICILAR, Merve ŞİMŞEK, İsmail BEZİRGANOĞLU, Doğan İLHANGenetic Diversity And Structure Of Pea (Pisum Sativum L.) Genotypes For Marker Trait Association Of Dna And Protein Content
10:30-10:40113Halil Yıldırım, Vahit YıldızOsteoartrit Kaynaklı Diz Ağrısı Ve Sertliğinin Konservatif Tedavisinde Hidralize Edilmiş Yumurta Kabuğu Zarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize, Kontrollü, Prospektif Bir Klinik Çalışma
10:40-10:50114Gülfidan Tokgöz, Burak KeseInvestigation Of Interventions According To Evidence Level İn Multiple Sclerosis Rehabilitation
10:50-11:00115Gülfidan Tokgöz, Burak KeseA Fun, Interactive, Motivational Exercise Treatment Method Dance Therapy
11:00-11:10122Sevinç AYDINBiochemical Composition And Antioxidant Profile Of Geografically Labeled Köhnü Grape (Vitis Vinifera L.) Cultivar From Turkey
11:10-11:20124Serkan YAZMANPulmoner Emboli Tedavi ve Takibinde Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Yeni Nesil Oral Antikoagulanların Yeri
11:20-11:30126Burak Can DEPBOYLUSurgical Treatment Of Constrictive Pericarditis-Konstriktif Perikarditin Cerrahi Tedavisi

Erişim Linki: meet.google.com/igx-szue-kup

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Tralles Salonu    22. Oturum 
Session Chair:  Feride AYYILDIZ
TimeIDAuthorsTitle
12:30-12:40129Feride AYYILDIZ, İzzet ÜLKER, Hilal YILDIRANYetişkin Bireylerde Hedonik Açlık Ve Beslenme Alışkanlıkları İlişkisinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
12:40-12:50130Caner POYRAZ, Halil YILDIRIM Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Glikozaminoglikan Tedavisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
12:50-13:00131 Caner POYRAZ, Halil YILDIRIM Koşucularda Kronik Diz Ağrısının Değerlendirilmesi
13:00-13:10135Halil YILDIRIM, Vahit YILDIZ, Caner POYRAZCerrahi Yara İyileşmesine Hypericum Perforatum’Un Etkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma
13:10-13:20139Sedanur GÜLCEMALÇocukluk Çağı Dönemindeki Epilepsi Hastalığınınketojenik Diyet Etkisi
13:20-13:30153Ayşe SAYGÜNCovıd-19 Pandemic And Nutritional Behaviors
13:30-13:40154Nardane DÜDÜKÇÜ, Ayşe Demet KARAMAN, Serdal ÖĞÜTGıda Okuryazarlığı
13:40-13:50155Nardane DÜDÜKÇÜ, Serdal ÖĞÜT,AYŞE Demet KARAMANPms Dönemi Beslenme
13:50-14:00156Ece KOÇ YILDIRIMYüzme Egzersizi Ve Nar Suyunun Çeşitli Organlardaki Adropin Ve Endotelin-1 Düzeylerine Etkisi

Erişim Linki: meet.google.com/igx-szue-kup

Sunularınızı göndereceğiniz e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Tralles Salonu     23. Oturum     
Session Chair:  Süreyya BULUT
TimeIDAuthorsTitle
15:00-15:10162Hanife SALİH, Erman ORYAŞIN, Bülent BOZDOĞANK Fragmanı: Amplikon Vektör Geliştirilmesi
15:10-15:20163Dilek BAYRAM, Nazife KARAKEÇİ, Şükriye YEŞİLOTMetotreksat Aracılı Akciğer Hasarı Üzerine Resveratrol’Un Etkisi
15:20-15:30165Okan İÇTENA Potential Agents For Mri And Photothermal Therapy: Polydopamine Coated Mn2O3 And MnO2 Nanoparticles
15:30-15:40168Yeşim TEMEL,Selçuk KÜÇÜKAYDIN, Meltem TAŞ KÜÇÜKAYDIN, Mehmet Emin DURUGeleneksel Beslenmede Yaygın Olarak Kullanılan Dağ Çaylarının (Sideritis Ssp.) Anti-Üreaz Ve Antioksidan Etkisi
15:40-15:50171Muazzez TIKIRDIK, Dilek Ulusoy KARATOPUKEndokrin Bozucuların Üreme Ve Gelişim Toksisitesi Üzerine Etkileri
15:50-16:00174Edanur KURT,Mehmet DEMİRCİ, Elif Ede ÇİNTESUN, Esra SERDAR, Mustafa YAMAN, Ömer Faruk MIZRAKİn Vitro Gastrointestinal Sindirim Sistemi Kullanılarak Kurabiyelerdeki Glioksal Ve Metilglioksal Bileşiklerinin Biyoerişilebilirliklerinin Belirlenmesi
16:00-16:10176Süreyya BULUTDispne Ve Üst Ekstremite Egzersizi
16:10-16:20178Gökçe Sueda AYDOĞDU, Eda KÖKSALÜniversite Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşam Tarzı Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
16:20-16:30176Süreyya BULUTDispne Ve Üst Ekstremite Egzersizi
16:30-16:40178Gökçe Sueda AYDOĞDU, Eda KÖKSALÜniversite Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşam Tarzı Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Erişim Linki: meet.google.com/mbc-rmog-amk

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Agroquatro Salonu     25. Oturum      
Session Chair:  ALİ YİĞİT
TimeIDAuthorsTitle
10:00-10:1021Kutbettin ARSLAN, Köksal KÜÇÜKAKYÜZBuğday ( Triticum Aestivum L.) ‘In Alüminyum Stresine Bağlı Dış Ortama Metabolit Salınımının Nükleer Manyetik Rezonans (Nmr) Spektroskopisi İle İncelenmesi
10:10-10:2026Uğur SarıBaklagillerde Cbl4 (Sos3) Geninin İn Silico Analizi
10:20-10:3060Bahadır DEMİREL, Gürkan Alp Kağan GÜRDİLSome Physical-mechanical Properties of Briquettes made from Maize Stalk Agri Residues
10:30-10:4065Emre ÇOMAKLICOMPARISON OF SOIL ORGANIC CARBON STOCKS IN TWO DIFFERENT RANGELAND UNDER SEMI-ARID CLIMATIC CONDITIONS
10:40-10:5067İlkay YAVAŞ, Burcu KESER, H. İlker ÖZDEMİRUçuçu Yağların Çimlenme Üzerine Etkisi
10:50-11:0073Osman Erekul,Ali YiğitBradyrhizobium Japonicum Usda 110 Bakteri Irkının Nodülasyon Performansı Ve Soya Gelişimi Üzerine Etkisi
11:00-11:1084Mehmet ZAYİM, Yakup Onur KOCAİkinci Ürün Koşullarında Bitki Sıklığının Mısırda (Zea Mays L.) Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi
11:10-11:2085Mehmet ZAYİM, Yakup Onur KOCAİkinci Ürün Koşullarında Bitki Sıklığının Mısırda (Zea Mays L.) Tane Kalitesi Ve Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Etkisi
11:20-11:30161Ali YİĞİT,Osman EREKUL, Nermin YARAŞIR, Fuat SEZGİNTam Ve Kısıtlı Sulama Koşullarının Hibrit Mısır Çeşitlerinde Klorofil (Spad) İçeriği, Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
11:30-11:401Ceren Ayşe BayramAdıyaman’da Organik Bitkisel Üretimin Dünü, Bugünü Ve Yarını

Erişim Linki: meet.google.com/mbc-rmog-amk

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Agroquatro Salonu      26. Oturum       
Session Chair:  ÖZLEM DEMİRCİ
TimeIDAuthorsTitle
12:30-12:4017Mehmet Kürşat Şahin, Muammer Kurnaz Distribution Patterns And Habitat Preferences For The Anatolian Endemic Lızard, Lacerta Pamphylica In Mediterranean Biodiversity Hotspot
12:40-12:5018Özlem DemirciGlifosat Bazlı Herbisitin Tatlısu Balığı Cyprinion Macrostomus (Teleostei Cyprinidae) Yavruları Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması
12:50-13:0030Emin KAPLAN, Erol YILDIRIMAdditional Contributions to Pompilidae Fauna From Turkey
13:00-13:1035Faruk MARAŞLIOĞLU, Serdar BEKTAŞApplication Of Biological Indices Based On Planktonic Diatom In Water Quality Assessment Of Mert Stream (Samsun, Turkey)
13:10-13:2037Hatice TUNCA, Tuğba ONGUN SEVİNDİK, Tolga ÇETİNBatı Akdeniz Havzası Göllerinin Bacıllarıophyta Divizyosu Hariç Epilitik Ve Epifitik Tür Kompozisyonu
13:20-13:3038Mustafa Remzi GülHayalet Yengeç Ve Kumsallar Üzerindeki Materyaller Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
13:30-13:4040Eiman FATHELRAHMAN MOHAMED IBRAHIM, Tefide KIZILDENİZEcological Impacts Of The Biggest Gravity Irrigated Scheme İn Gezira, Sudan
13:40-13:5042Faruk Maraşlıoğlu, Yeliz AKÇAY ŞAHANEpilithic Algal Assessment Of Ecological Status In Miliç Stream (Samsun, Turkey)
13:50-14:0050Yusuf ŞEN, Uğur ÖZEKİNCİ, Adnan AYAZ, Uğur ALTINAĞAÇ, Alkan ÖZTEKİNBalıkçılıkta Kontrollü Hayalet Avcılık
14:00-14:10308Merve ÖZKALELİ AKÇETİN, Perihan Binnur KURT KARAKUŞÇevre ve İnsan Sağlığını Tehdit Eden Civa Kirliliği, Mevcut Durum ve Yasal Düzenlemeler
14:10-14:20 Fadime Civlez, Özlem Yetiş, Melis YalçınDünden Bugüne Pestisitler
14:20-14:3080Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Bülent AYHAN, Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM, Barış ÇARIKCIDÜNYADA TARIMSAL BİYOKÜTLEDEN ÜRETİLEN BİYOYAKIT MALİYETLERİ

Erişim Linki: meet.google.com/mbc-rmog-amk

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Agroquatro Salonu      27.Oturum       
Session Chair:  Serap Gökçe ESKİN
TimeIDAuthorsTitle
15:00-15:10277Merve AKTASOGLU,  Serap GOKCE ESKİN,  Hatice Sema BASAKSubjektif Tinnituslu Bireylerde Kefir Tüketiminin Tinnitus Derecesi Üzerine Etkisi
15:10-15:20278Murat Kemal AVCI, Mevlüt ASLAN, Erdem TEZCAN, Haluk CAMCIComparative Structural And Functional Analysis Of Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase (Rubisco) Small Subunit Of Gossypium Hirsutum L.
15:20-15:30292Gökhan Tansel, Bahadır TaşlıdereCovid-19 Pandemisi Sırasında Değişik Derecelerde Etkilenen Hastaların Taburculuk Sonrası Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
15:30-15:40296Düriye GÖNEN KAYA, Nermin IŞIKAydın Yerel Halk Mutfağının Akdeniz Beslenmesindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme
15:40-15:50298Seyfi Durmaz, Safiye ÖzvurmazMevsimlik Tarım İşçilerinin Gündüz Uykululuk Durumlarının Değerlendirilmesi
15:50-16:00299Ferhat ŞİRİNYILDIZUzayda İnsan: Mikrogravitenin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Fizyolojik Etkileri
16:00-16:10300Ferhat ŞİRİNYILDIZÇekirdekten Sportif Başarıya: Kahve Ve Fizyolojik Etkileri
16:10-16:20301İsmail Can ATAŞ, Muammer ERDENİş Sağlığı Ve Güvenliği Bakışıyla Mevsimlik Tarım İşçileri: Psikososyal Açıdan Bir Değerlendirme
16:20-16:30303Gözde AYGÜN, Gülfer FİDAN , Media SUBAŞI BAYBUĞA Covıd-19’un Görünmeyen Yüzü: Mevsimlik Tarım İşçileri
16:30-16:4096Onur ELMAS , Sinem ELMASAdaçayı Kaynaklı Ağır Metallerin İnsan Sağlığına Olası Etkileri
16:40-16:5094Mehmet KAYA,Evrim DERELİ FİDANYüksek Çevre Sıcaklığında Yetiştirilen Etlik Piliçlerde İçme Suyu Soğutulması ve Yerleşim Sıklığının Bazı Refah Parametreleri Üzerine Etkisi
16:50-17:00281Erdoğan ASARAnalysis Of Vaccinations For Fmd With Qls Method
17:00-17:10284Erdoğan ASARInvestigation Of Adjuvant Effect Of Viscum Album and Aesculus Hippocastanum Powders In Double Oil Emulsion Fmd Vaccines
17:10-17:20181Eren CANBOLAT, Cansu MEMİÇ İNAN, Funda Pınar ÇAKIROĞLU, Ayşe Özfer ÖZÇELİKEgzersiz Sonrası Toparlanmada Beslenme Stratejileri

            Erişim Linki: meet.google.com/vub-rmop-vrf

Sunularınızı göndereceğiniz e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi İncir Salonu     29. Oturum      
Session Chair:  DİLEK ULUSOY KARATOPUK
TimeIDAuthorsTitle
10:00-10:10185Beyza Nur HOŞGÖR, Mehmet Sinan BİLGİLİOtellerde Sıfır Atık Yönetimi Ve Organik Atıkların Bokashı Yöntemiyle Kompostlaştırılabilirliğinin Araştırılması
10:10-10:20198Gafur GÖZÜKARAPxrf For Determining Distribution of Heavy Metals In Lakebed Soil Of Avlan Lake, Antalya
10:20-10:30184Dilek Ulusoy KARATOPUKÇevresel Endokrin Bozucuların Oosit, Embriyo Ve Ivf Sikluslarındaki Etkisi
10:30-10:40203Seda TUTKANKentsel Dönüşüm Kavramı Ve Kentsel Kimlik Üzerindeki Etkileri
10:40-10:50206O.Erdem KESTİOĞLU,Emin Başar BAYLANAtıksu Arıtma Tesisleri İçin Yapay Sinir Ağları Modeli İle Software Tkn Sensörünün Geliştirillmesi
10:50-11:00240Aslıhan KATİP, Asifa ANWARClimate Change Impact On Water Resources: Global And Local Situation
11:00-11:10241Aygün SchiesserAır Cleaners And Microbial Air Quality
11:10-11:20243Hasret GÜNEŞ, Gökhan BOYNO, Emre DEMİRER DURAK, Semra DEMİRSürdürülebilir Tarımda Atık Yönetimi
11:20-11:30302Ozan Veli Kaya, Hatice Kübra Gül, Perihan Binnur Kurt KarakuşBursa’da Yer Alan Çocuk Parkı Topraklarında Civa Seviyeleri Ve Sağlık Risk Değerlendirmesi
11:30-11:40246Canan ALTINAY UYSAL, Tuba ŞANLISüt Endüstrisinde Atık Su Özellikleri Ve Arıtma Olanakları: Fizikokimyasal Yöntemler
11:40-11:50247Tanju MUTLUPhysico-Chemical Water Quality Of Çoruh River (Borçka)
11:50-12:00261Merve İLHAN, Kadir EROLÇorum İlinde Covid-19 Pandemisi Sonrasında Hava Kirliliğinin Araştırılması
12:00-12:10279Hakan BOZDOĞANThe Effect Of Environmental Heterogeneity On The Distribution Of Lacewings (Neuroptera: Planipennia)
12:10-12:20280Hakan BOZDOĞANCould Anthropogenic Activities Be Accepted As Key Drivers Of Geographic Distribution On Lacewings (Neuroptera: Planipennia) Assemblages İn The West Mediterranean Of Turkey?
    

Erişim Linki: meet.google.com/vub-rmop-vrf

Sunularınızı göndereceğiniz e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi İncir Salonu      30. Oturum       
Session Chair:  EMRE ÇİLDEN
TimeIDAuthorsTitle
12:30-12:40105Nalan TURGUTTarım Ve Bitki Korumada Küresel İklim Değişikliğinin Rolü
12:40-12:5071Habib Serdar ADAYTeknik Alanda Formaldehit Ve Ksilen Gazı Buharı Etkinliğinin Araştırılması
12:50-13:0072Habib Serdar ADAYTıbbi Laboratuvar Teknik Alanlarında Tehlikeli Kimyasal Gaz Buharlarının Ölçülmesi Faaliyetinde Personel Profilinin Ölçüm Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
13:00-13:10141Elif Gülderen GÜZEL, Mesut GÜZEL, Pervin YEŞİLOrdu Kent Merkezi Parklarının Erişilebilirliğinin Tampon Ve Ağ Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi
13:10-13:20142Emre ÇİLDENAn Updated Overview On The Genus Iberis L. (Brassicaceae) İn Turkey
13:20-13:30145Makbule Nisa MENCET YELBOĞASeçili Ülkelerde Tarımsal Katı Organik Atıkların Bertaraf Edilme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
13:30-13:40151Sevan AĞDAMARThe Occurrence Of Ligula Intestinalis In Its Host Fish Petroleuciscus Borysthenicus And The Impact Of Parasite On The Fish Condition (Şahinkaya Reservoir, Turkey)
13:40-13:50157Nurcan EROĞLU Maden Alanlarında Reklamasyonun Önemi
13:50-14:00167Duriye DEĞİRMEN, Gizem EKER ŞANLIBir Tekstil İşletmesinde Enerji Maliyetlerinin Ve Karbon Ayak İzinin Azaltılmasına İlişkin Bir Araştırma
14:00-14:10170Aydan ACAR ŞAHİNThe Effects Of Meteorological Factors And Air Pollutants On Airborne Populus Pollen Loads In Ankara Provınce

Erişim Linki: meet.google.com/qmf-cnwd-ein

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Nysa Salonu      35. Oturum 
Session Chair:  Özgenur YILMAZ
TimeIDAuthorsTitle
10:00-10:1070Zehra Tuğçe Toprak, Pınar ŞanlıbabaAntibiotic Risk in Food Industry
10:10-10:2074Esra Şentürk, Pınar ŞanlıbabaFoodborne Pathogen Viruses
10:20-10:3089Simge AKTOP,Pınar ŞANLIBABAFood Allergens
10:30-10:40102Tarık BALKAN, Kenan KARAMethod Validation for 232 Pestıcides in Honey by Modıfıed Quechers Analysis Method
10:40-10:50106Burhan Başaran, Hülya TürkPatates Kızartmasında Ceviz Yağı Kullanımının Akrilamid Düzeyine Etkisi
10:50-11:00125Özge SÜRÜCÜAnalysis Of Macro And Micro Elements In Salt By Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
11:00-11:10137Pelin KOÇAK KIZANLIK, Cemil ŞAHİNER, Hafize Tuğba YÜKSEL DOLGUN, Ergün Ömer GÖKSOYThe Relationship Between Coagulase Negative Staphylococci And Somatic Cell Count İn Bulk Tank Milk
11:10-11:20148Beyza YÜCE, Oltan CANLI, Barış GÜZELTicari Meyve Sularında Asetaldehit Ve Formaldehit İçeriğinin Belirlenmesi Ve Uçucu Organik Bileşiklerin Gc-Ms Karakterizasyonu
11:20-11:30152Mihriban Ülkü ÖZTÜRK, Bedia ŞİMŞEKAntalya İli Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Yönetici Personeli Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Düzeyi Belirleme Çalışması
11:30-11:40306Fatma Beyza ÖZYÜREK, Cem Okan ÖZER, Ezgi DEMİR ÖZERSOUS VIDE PİŞİRME TEKNİĞİNİN KONJUGE LİNOLEİK ASİT İÇERİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÖFTENİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Erişim Linki: meet.google.com/qmf-cnwd-ein

Sunularınızı göndereceğinizi e-mail: tarimcevresaglik@gmail.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi Nysa Salonu    36. Oturum 
Session Chair:  Filiz YILDIZ
TimeIDAuthorsTitle
12:30-12:40182Cansu MEMİÇ İNAN, Eren CANBOLAT, Ayşe Özfer ÖZÇELİK, Funda Pınar ÇAKIROĞLUBeslenme Ve Ağrı
12:40-12:50183Selin EREL,Omer Burak ÖZSANCAKTARNaloxone Administration For A Morphine-Induced Anaphylactic Reaction In A Postoperative Patient: A Case Report On A Cross-Sensitivity Reaction
12:50-13:00186Ayşe Gül ATILGAN,Saniye BİLİCİZaman Kısıtlı Beslenmenin Bazı Biyokimyasal Parametreler Ve Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi
13:00-13:10187Emine TÜRKOĞLU, Sedef Zeliha ÖNERErken Dönemde Teşhis Ve Tedavi Edilen Bir Lyme Olgusu
13:10-13:20189Burcu Büşra AYDIN, Aylin Seylam KÜŞÜMLERVücut Ağırlığı Kaybı Programı Uygulanan Bireylerde Probiyotik Takviyesinin Vücut Kompozisyonu Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
13:20-13:30192Pelin ALABOZ, Sinan DEMİRBiyoçar Uygulamalarının Toprak Strüktürüne Etkisi Ve Fraktal Boyut İle İlişkisi
13:30-13:40200Hilal Cansu Mercanoğlu, Tülay Sönmezİlkokul Öğretmenlerinin Beslenme Alışkanlıkları Ve Beslenme Bilgi Düzeyinin Saptanması
13:40-13:50
13:50-14:00209Büşra ÖZESMER, Bahri ÖZSİSLİGeleneksel Lezzetimiz Olan Bulgurun Özellikleri Ve Sağlık Açısından Önemi
14.00-14.1013Murat ARI,Adem KESKİN, Recai ACİPotansiyel Bir Sağlık Hizmeti Ürünü Olan Stevia’Nın İncelenmesi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp

Online Kayıt Formu

 
 

Online Bildiri Gönder